Språk:

Vedlikehold og reparasjon av eksplosjonsbeskyttet utstyr

Inspeksjon av EX utstyr, i kombinasjon med nødvendig vedlikehold og reparasjon, er avgjørende for sikkerheten.

Våre ansatte har lang erfaring innen installasjon, drift og testing av elektro og instrumentale installasjoner i samsvar med ATEX-regelverket.

Vi søker kontinuerlig muligheter for å forbedre våre opplæringssystemer ved jevnlig revisjon og gjennomgang av effektiviteten.