Språk:

HVEM ER VI?

Bars Elekter er leverandør av elektro installasjoner og tjenester, og påtar seg oppdrag for internasjonal maritim, offshore- og verftsindustri.

Gjennom et nært samarbeid med andre selskaper i samme sektor har vi ervervet verdifull erfaring med oppgradering av offshorerigger, skipsbygging, reparasjon og ombygging av skip, samt bygging av oljeterminaler.

Profesjonaliteten i teamet vårt bygger på en dyp forståelse av og kunnskap om mange typer anlegg vi har vært involvert i de siste årene.

Det vil si at vi er i stand til å utføre komplekse oppgaver, hvor som helst i verden i samsvar medde krav og forskrifter fastsatt av internasjonale klassifiseringsselskaper og nasjonale maritime myndigheter uansett om vi arbeider med nye installasjoner eller reparerer og utfører service på eksisterende systemer.