Språk:

Utleie av arbeidskraft

Gjennom årene har vi opplevd at våre kunder har behov for personell der fast ansettelse ikke er mulig, som for eksempel:

  • Kortsiktige prosjekter
  • Høy arbeidsbelastning i korte perioder
  • Ansatte som avslutter arbeidsforholdet
  • Fravær på grunn av sykdom

Vi kan tilby følgende:

  • Elektroingeniører
  • Elektroteknikere
  • Faglærte elektromontører
  • Hjelpearbeidere