Språk:

Strategiske mål

Øke kundemassen
• Finne nye kunder
• Vedlikeholde kundedatabasen
• Forbedret tilfredshet hos våre kunder


Forbedre kvaliteten på arbeidet

• Gjennomføre og levere alle prosjekter til avtalt tid
• Styrke kontrollen av arbeidet ved anleggene
• Forbedre ferdighetene til våre ansatte


Vekst i lønnsomheten

• Redusere kostnadene
• Optimere verktøy og utstyr
• Detaljert planlegging av alle prosjekter.