Språk:

RETNINGSLINJER

høy standard på arbeid

Alt arbeid skal utføres til avtalt tid og etter avtalte betingelser. Vi har høy fokus på sikkerhet, kostnadseffektivitet og effektiv utførelse av arbeidet. Før leverandører og underleverandører blir valgt, gjennomføres en kvalitetssjekk av selskapets HMS og kvalitetssikrings rutiner, dokumentere nødvendig kompetanse og fremlegge alle relevante sertifikater. Dette for å sikre kvaliteten på arbeidet.

KUNDETILFREDSHET

Når vi samarbeider med våre kunder, tar vi alltid hensyn til kundens individuelle krav og forventninger. Vi garanterer at alle tjenester vi tilbyr, er i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover og regler.

KONTINUERLIG UTVIKLING

Selskapets ledelse har som mål å implementere en kvalitetssikringsfilosofi som sikrer en kontinuerlig forbedringsprosess av vårt arbeid i alle ledd av organisasjonen.

Godkjent og bekreftet av

Oleg Pljusnin, styremedlem
02.02.2016