Språk:

NY OPPSYNSKONTRAKT I KINA

Bars Elekter har blitt tildelt en kontrakt som omfatter overoppsyn med elektro installasjonsarbeidene. Oppsynstjenestene blir levert ved COSCO Quidong Shipyard i Kina, under byggingen av de halv-nedsenkbare flotellene AXIS NOVA og AXIS VEGA.

Bars Elekters overoppsyn vil dekke elektroinstallasjonene for lugarer. Fellesområder som oppholdsrom, messer og kontorer; i tilleg til bysse, proviantlager og fryserom. Totalarealet er 11 500 kvm per flotell.
Forventet varighet av kontrakten – hele 2016.