Språk:

M/V SIGMA

Våre elektrikere deltok i elektriske installasjonen fungerer på m / v Sigma i april-mai 2013 på Westcon. Totalt arbeid timer beløpet til 500.