Språk:

HVAC-installasjoner

HVAC-systemer er utformet for å sikre optimale klimaløsninger for personell, last, maskiner og instrumenter om bord på moderne skip og offshore-installasjoner. Vi samarbeider tett med Aeron AS.

Vi leverer elektro anlegg for alle typer HVAC-systemer som omfatter giktgass-systemer, dampkjeler, varmtvannskjeler og ventilasjonsanlegg, strålevarmesystemer og gulvvarmesystemer