Språk:

Elektromekaniske tjenester

Vi tar hensyn til reparasjonshurtigheten, den totale eierkostnaden av den reparerte enheten, og den alternative kostnaden ved utskifting før vi gir vår anbefaling basert på dine behov, ikke våre ønsker.

Vi identifiserer samtidig årsakene til svikt, og kan modifisere enten reservedelen eller reparasjonsprosessen for å fjerne problemet.

Hvis vi foretar en utskiftning, kan vi også reparere den eksisterende delen for å lagre den for framtiden.

Hvis det ikke kan skaffes nye deler, kan vi foreta en midlertidig reparasjon og deretter produsere en reservedel fra en ny en.