Språk:

DNV REVISJON 2013 - GODKJENT!

Vi er glade for å kunngjøre at vi har bestått DNV revisjon av selskapet styringssystem. Vi har tatt hensyn til de problemene som ble påpekt under tidligere revisjoner og fokusert på å forbedre vårt styringssystem, som et resultat fikk vi en positiv tilbakemelding fra revisor. I år har vi tenkt å fortsette på vår vei mot forbedring og vekst!