Språk:

CAD-tegninger

Bars Elekter følger standardene fra Norsok og IEC ved prosjektering av kraft- og automatiseringssystemer for offshore- og verftsindustrien.

Disse omfatter prosjektering av kraftfordelingstavle, bestemme størrelsen på generatorer, bestemme enlinjeskjema for distribusjonssystemer, enhets- og panelplan, bestemme kabelgater og deres optimale bane osv.